ЗА НАС

IPC е компания, чиито членове и партньори работят активно повече от 25 години на българския пазар за недвижимо имущество. Всеки един от тях допринася за развитието на екипа с индивидуален опит на местно, регионално и глобално ниво.

Бизнесът ни цели да добави стойност към консултирането при сделки с недвижими имоти. Това бихме постигнали чрез постоянно присъствие на пазара, организирано от професионалисти. Стремежът ни е да създадем печеливша среда за нашите клиенти и партньори.

Като част от пазара за недвижими имоти за повече от десетилетие, и превръщайки се в едно от най-доверените имена в областта, компанията е имала възможност да привлече експерти с пазарна проницателност и далновидност.