Декларация за поверителност

Нашият ангажимент за поверителност

Ние вярваме, че отговорното ползване на личната информация, събрана в нашия сайт е от решаващо значение за бизнес целите и репутацията ни. Като част от ангажимента ни за поверителност, приехме Декларация за поверителност.

Използване на информация

Ние използваме Вашата лична информация само, за да отговорим на изискванията Ви и да Ви предоставим информация за нашите услуги. Използваме лична информация и за целите на предоставянето на нашите услуги на клиенти, за поддържане на взаимоотношенията с клиенти (като информиране на нашите клиенти и потенциални клиенти на имоти и услуги, които могат да представляват интерес за тях) и за други бизнес дейности.

Събиране на информация

Някои от нашите сайтове, може да ви поканят да се свържете с нас или да предоставите информация за себе си. Ние използваме тази информация, за да персонализираме Вашия онлайн опит и да доставим съдържанието най-подходящо за Вашите нужди.

Споделяне на информацията

Личната информация, която Вие ни предоставяте, ще бъде запазена само за толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълни целите, за които се събира информацията или както се изисква от закона. Ние не споделяме лична информация с трети страни, с изключение, когато е необходимо да се използва в нашия бизнес или по Ваша заявка, или когато се изисква от закона или други юридически процеси. Ние никога не продаваме Вашата лична информация. Освен това, лични данни, събрани от Ай Пи Си Партнерс могат да се прехвърлят на нашите партньори, при които е необходимо да се извърши дейност за постигане на целта, за която сте подали информация.

Защита на информацията

В допълнение, ние имаме технологични и оперативни политики и процедури за сигурност, които защитават Вашата лична информация от загуба, злоупотреба, промяна или неумишлено унищожаване. Нашите служители, които имат достъп до данните, са обучени да пазят поверителността на такава информация.

С ДОСТЪПА СИ ДО ТОЗИ САЙТ, ВИЕ ПОКАЗВАТЕ, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.